dwarsliggers

Dwarsliggers ... noodzakelijk om het rechte spoor te houden
lees meer over onze filosofie

Onder Dwarsliggers (9) Deel 1 Over Artficiële Intelligentie

DALLE teacher ai 01Wat is AI en wat zijn de voordelen van het gebruik ervan? Een woordje technische uitleg

Dwarsligger Marc schreef over AI dit:

Binaire logica is al eenvoudiger dan ternaire (bestaande uit drie componenten) logica, maar het "niet weten" speelt de Westerse cultuur parten. Er bestaat ook zoiets als Andes Logica, en dichter bij ons fuzzy set, en fuzzy Logic. Dit kan alle waarden aannemen tussen 0 en 1 (inbegrepen). Dus daar kunnen we ook mee weg. Het probleem is evenwel dat onze mensen in een binaire logica zijn opgevoed. De Aymara-cultuur bijvoorbeeld niet, wat een fantastische taal met zich meebrengt. Zo kan je aan de vervoeging van een werkwoord zien of als iemand een gebeurtenis vertelt, hij aanwezig was of van horen vertellen weet. Zij gebruiken ook de Andes Logica. Voorts kan een functie van bv. een burgemeester niet door de man of vrouw uitgevoerd maar door beiden. 

Maar bon, zo komen we bij kwantummechanica.  Het verband tussen kwantummechanica en waarschijnlijkheid is een kernaspect van de theorie en heeft betrekking op de manier waarop de kwantumwereld wordt beschreven en begrepen. In de context van kwantummechanica wordt de toestand van deeltjes niet volledig bepaald, maar wordt eerder beschreven door een golffunctie die informatie bevat over de waarschijnlijkheid van het vinden van een deeltje in verschillende toestanden. Ik had dit nodig om bij kwantumcomputing te komen.

Het verband tussen kwantummechanica en kwantumcomputing ligt in het feit dat kwantummechanica de onderliggende fysieke theorie is die de basis vormt voor het concept en de werking van kwantumcomputers. Kwantumcomputing maakt gebruik van de principes van kwantummechanica om nieuwe manieren van informatieopslag, -verwerking en -berekening te verkennen die fundamenteel verschillen van klassieke computers. Zo hebben we kwantumbits (qubits). In kwantumcomputing worden qubits gebruikt als de basiseenheden voor gegevensopslag en -verwerking. In tegenstelling tot klassieke bits die 0 of 1 kunnen zijn, kunnen qubits dankzij superpositie en verstrengeling tegelijkertijd meerdere toestanden vertegenwoordigen. Qubits kunnen zich in een superpositie van 0 en 1 bevinden, wat betekent dat ze zich in beide toestanden tegelijkertijd kunnen bevinden. Dit stelt kwantumcomputers in staat om parallelle berekeningen uit te voeren die veel sneller kunnen zijn dan die van klassieke computers voor bepaalde problemen.

Qubits kunnen verstrengeld raken, wat betekent dat de toestand van het ene qubit direct van invloed kan zijn op de toestand van het andere qubit, zelfs als ze zich op grote afstand bevinden. Dit stelt kwantumcomputers in staat om complexe berekeningen uit te voeren die niet mogelijk zijn met klassieke computers. Het is net die interdependentie en die veelvuldige interacties die mijn interesse hebben gewekt (complexe adaptieve systemen en systems thinking). Spijtig genoeg ontbreekt me de tijd (maar later hier meer over).   

Maar laten we eens ver terugblikken in de tijd, toen de mensen grotendeels analfabeet waren. Je was al een hele pief als je kon lezen en schrijven. In plaats van de verhalen te vertellen over wie iemand was, werd dat toen opgeschreven in een of meerdere registers (gelukkig maar voor de historici onder ons). En toen kwam nog eens de boekdrukkunst op de koop toe. Om van die nieuwe technologie te kunnen genieten om verhalen te vernemen en/of kennis te verwerven, moest je dus kunnen lezen (en schrijven). Mensen moesten zich dan ook uitgesloten gevoeld hebben. Gelukkig heeft men de boekdrukkunst niet afgeschaft of verboden (tenzij de overheid niet graag heeft dat haar burgers slim zijn).

Maar nu kom ik terug op mijn tijdgebrek. Daar zal nu verandering in komen door ... AI. Ik win enorm veel tijd door AI te gebruiken, en dit op vele gebieden: programmeren, lesvoorbereidingen. Ik moet echter eerst zeggen dat dit enkel is in de gebieden die ik ken (zeg maar expertise heb).  Van belang is de "prompt" dus hoe je het probleem omschrijft, welk niveau je wil, welke stijl, welke verbanden. Je moet dus al heel wat kennis hebben om dit nuttig te gebruiken of, indien je iets minder van afweet, dan moet je verdere opzoekingen (buiten AI) doen. Zoals je kan zien, blijft het probleem van Google, Wikipedia, etc. bestaan.

AI toepassingen

Hoewel de auteur enkele legitieme zorgen uit over de impact van digitalisering, zijn er ook tegenargumenten die in overweging moeten worden genomen:

  1. Efficiëntie en Gemak: Digitalisering kan het dagelijkse leven voor veel mensen efficiënter en gemakkelijker maken. Elektronische transacties, online formulieren en communicatie met instanties via internet kunnen tijdbesparend zijn en de toegankelijkheid vergroten.
  2. Veiligheid en Misdaadbestrijding: Het verminderen van contant geld kan bijdragen aan het verminderen van misdaad, zoals witwassen en illegale transacties. Elektronische betalingen kunnen worden gemonitord en getraceerd, wat kan helpen bij het opsporen van verdachte activiteiten.
  3. Milieubewustzijn: Minder gebruik van papieren brieven en documenten kan bijdragen aan een verminderde milieu-impact door papierproductie en transport. Digitalisering kan ook leiden tot efficiënter gebruik van hulpbronnen.
  4. Toegankelijkheid en Democratie: Digitalisering kan diensten toegankelijker maken voor mensen die anders moeite zouden hebben om fysiek naar locaties te gaan, zoals ouderen of mensen met mobiliteitsproblemen. Online formulieren kunnen mensen helpen bij het verkrijgen van benodigde diensten.
  5. Innovatie en Vooruitgang: Kunstmatige intelligentie en geavanceerde algoritmen kunnen leiden tot belangrijke doorbraken in wetenschap, geneeskunde, technologie en andere sectoren. Deze technologieën kunnen bijdragen aan snellere ontdekkingen en betere oplossingen voor complexe problemen.
  6. Globalisering en Verbinding: Digitale communicatie heeft geleid tot wereldwijde verbindingen en uitwisseling van informatie. Mensen kunnen nu snel en gemakkelijk communiceren en samenwerken, ongeacht hun fysieke locatie.
  7. Persoonlijke Keuze: Hoewel de auteur de veranderingen die digitalisering met zich meebrengt als dwingend lijkt te beschouwen, hebben mensen nog steeds de vrijheid om te kiezen hoe ze met technologie omgaan. Niet iedereen zal dezelfde mate van digitalisering ervaren, en sommigen kunnen ervoor kiezen om traditionele methoden te blijven gebruiken.

In het algemeen is het belangrijk om een gebalanceerd perspectief te behouden over de impact van digitalisering, waarbij zowel de potentiële voordelen als de zorgen zorgvuldig worden afgewogen.

AI kan dus ingezet worden om andere standpunten te genereren of de standpunten te staven, m.a.w. je kan in dialoog gaan en zo reeds een aantal aanvallen anticiperen of zaken duidelijker formuleren.
Je kan ook een stuk uitlichten en daarop dieper ingaan. Dit doe ik ook van tijd, en soms moet ik zelf zaken uitdiepen of anders bekijken.

Dwarsligger Eric reageerde:

Ik ben reeds lang gefascineerd door fenomenen in de natuur die moeilijk te vatten en toch reëel zijn. Fenomenen die voornamelijk terug te vinden zijn in de optische fysica. Hier haalt Marc de "verstrengeling" aan. Veel van die toestanden hebben te maken met de elektronenstructuur rond de atoomkernen die tezelfdertijd een representatie is van fotonen. Dit zijn allemaal kwantumstructuren en dus geen één op één verhoudingen. Elektronen hebben een massa en kinetische energie, fotonen zijn enkel energie maar veel "intelligenter". Er is iets in de foton-elektron interactie die we nog niet goed begrijpen. Enerzijds is er op kwantumgebied de verstrengeling maar in de analoge wereld van Maxwell was er iets gelijkaardigs: de "evanescent fields" die energieloos zijn maar toch informatie bezitten. Het is dan maar een kleine stap meer naar UFO's