dwarsliggers

Dwarsliggers ... noodzakelijk om het rechte spoor te houden
lees meer over onze filosofie

F-35

 • A-29 Super Tucano: Langzaam maar zeker, maar ...

  A 29zeker veilig voor de eigen troepen

  The WW II Era Plane given the F-35 a Run for Its Money

   

 • Amerikaanse ambassadeur moet dringend Bethesda bellen

  266px Kuhhandel Spiel 08 017N-VA liet ons weten dat er nog geen beslissing genomen is inzake de vervanging van de F-16 vloot. Maar zij zelf hebben wel hun keuze gemaakt. Met deze bijdrage bij het begin van het nieuwe parlementaire jaar hopen we de regering en vooral N-VA op te roepen één van Vlaanderens kwaliteiten, het gezond verstand, te laten prevaleren op ordinair lobbywerk en partijpolitieke ambities.

 • Belgium – F-35 Joint Strike Fighter Aircraft

  F 35 take offMedia/Public Contact: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.  Transmittal No:17-80 Amerikaans officieel voorstel verkoop 34 F-35A aan België.Originele tekst.

   

   

   

   

 • De ‘kinderziektes’ van de F35

  f 35 vrtBelgië en Nederland kochten het Amerikaanse gevechtsvliegtuig  F35A toen het nog niet operationeel was. Op basis van beloftes die tot op vandaag niet konden waargemaakt worden. Twintig jaar kinderziektes?

 • De doodstrijd van de F-35?

  kill chain hotf35Dit bericht is gebaseerd op het artikel “The Death Throes of the F-35” geschreven door David Archibald, 4 May 2022 en onze eigen publicaties vanaf 2016.

 • De Nederlandse politieke besluitvorming

  F35lag of the NetherlandsNu de evaluatie van de twee kandidaten-opvolgers F-16 achter de rug is en naar verluidt de F-35 het haalde van de Eurofighter, waarbij de prijs een belangrijke rol speelde, zou het wel eens interessant kunnen zijn om te kijken hoe men in Nederland kwam tot de keuze voor de F-35A.

   

 • De Zwanenzang van de Stealth Vliegtuigen

  cat 1218093 960 720 Er is steeds een kat-en-muis spel geweest tussen vliegtuigen en radarsystemen. In deze periode hebben radars wel de bovenhand in de Electronic Warfare (EW). Tot vervelens toe moeten we als Dwarsliggers stealth die hards melden dat stealth vliegtuigen door goed uitgeruste militaire partijen zoals de Russische, wel degelijk gemakkelijk te detecteren zijn. In onderstaand artikel vraagt de auteur zich terecht af, of stealth vliegtuigen wel bestaan. Het wordt almaar moeilijker en moeilijker om dit te aanvaarden.

   

 • Defensie Nieuwsbrief Nr 18/05 - 08 maart 2018

   
   
   
  Waarde lezers,
   
  Mocht het u ontgaan zijn, in Knack online kan u een artikel lezen dat we schreven als reactie op de eerdere bijdrage van journalist Ewald Pironet 'De lobbycampagne van de eeuw', waarin sommige getuigenissen [1] grote vragen oproepen.
   
  [1] De uitspraken van Sven Bisschop en Alexander Mattelaer, heb ik niet geciteerd om hen weg te zetten als voorstanders van de F-35A, maar om aan te tonen dat hun pleidooi voor een 'nationale' Luchtmacht de facto het omgekeerde betekent: de uitsluiting van de F-35A. Dus met hun pleidooi zijn ze logischerwijze tegenstanders van een keuze voor de F-35A. Met hun stelling, dat 'elk uitstel verkeerd is', zijn we het ten gronde oneens en daarvoor hebben we reeds meermaals en uitgebreid onze militair-technische argumenten op tafel gelegd.
   
   
  Een pak op Amerikaanse maat gesneden
   
   
  Analyse van het Request for Governmental Proposal
   
   
  Werd het aanbestedingsdossier op maat geschreven van het Amerikaanse vliegtuig F-35A van Lockheed Martin zoals Boeing beweerde toen het zich terugtrok uit de competitie?

  Was de Gripen E van Saab niet meer dan een ‘schijn'-kandidaat die doelbewust tot opgave werd gedwongen?

  Wie het Request for Governmental Proposal (RfGP) aandachtig las zal in elk geval ernstige bedenkingen hebben.

  Inleiding

  We schreven reeds dat het opstellen van een bestek/lastenboek een of andere kandidaat kan bevoordelen (
  lees hier) en dat dit zelfs niet ongebruikelijk is vanuit het standpunt van de gebruiker. Laat het duidelijk zijn dat de Luchtmachtspecialisten die aan de vervanging van de F-16 al meer dan tien jaar werken, lang vooraleer ze de eerste letter van het RfGP aan het papier toevertrouwden, wisten wat hun voorkeur was en welk vliegtuig eventueel niet in aanmerking mocht komen.

  Eveneens belangrijk om weten, is dat de militair-technische beoordeling van de voorstellen op basis van de RfGP nauwelijks speling toelaat, en de specialisten die het document opstelden de uitslag al kennen, ten minste wanneer die evaluatie op een correcte manier wordt uitgevoerd. En voor alle duidelijkheid er is géén enkele concrete aanwijzing dat dit niet het geval zou zijn.

  Vooraleer dieper in te gaan op deze aspecten willen we de lezers vragen om enkele cruciale elementen voor ogen te houden bij het lezen van deze bijdrage.
   
  - Ere wie ere toekomt: Dat defensieminister Steven Vandeput het RfGP online zette, is lovenswaardig. Dat de politici (ook van zijn partij) die bevoegd zijn voor de parlementaire controle, toegaven dat het veel te complex was om erover te kunnen oordelen, zorgde ervoor dat de goedbedoelde transparantie verloren ging.
   
  - Het RfGP moet de afspiegeling zijn van de politieke doelstellingen en de keuze van het ‘beste' vliegtuig moet in eerste instantie aan die politieke ambities voldoen. Een uiterst belangrijk onderdeel van die politieke ambities is de strategische samenwerking waarbinnen we onze nationale defensie wil inbedden. Hier dus de keuze tussen Europa of Amerika. De militaire operationele samenwerking waar Defensie veel belang hecht, komt pas als derde ondergeschikte keuze aan bod.

  Waarom de Luchtmacht kiest voor de F-35A

  Onlangs was er een politieke rel in Duitsland toen Luchtmachtautoriteiten publiekelijk hun voorkeur uitspraken voor de F-35A. Ze werden teruggefloten door de regering die meteen haar voorkeur liet blijken voor de Eurofighter Typhoon, waar ook de Duitse industrie aan meewerkt. Of Duitsland nu nog een competitie zal organiseren is zeer de vraag. En dat hoeft ook niet. Elk land kan vrij zijn keuze maken. In België heeft de defensieminister zich nooit gekeerd tégen de voorkeur van de Luchtmacht, integendeel veel elementen wijzen erop dat hij deze oplossing genegen is.

  De voorkeur van de Luchtmacht vindt zijn oorsprong in de goede ervaringen met de aankoop van de F-16, gebouwd door General Dynamics – en niet door Lockheed Martin die pas veel later de F-16 overnam van de oorspronkelijke bouwer. Alleen zijn de F-16 en de F-35A twee totaal verschillende vliegtuigen en wie durft de problemen waarmee de F-35 vandaag kampt vergelijken met de ‘kinderziektes' van de F-16 is niet objectief. Dat precies Kolonel Van Pee,die vrantwoordelijk is voor het dossier vervanging F-16 tijdens een uiteenzetting voor de Commissie defensie de problemen van de F-35A relativeerde 'ze hebben allemaal kinderziektes' wijst op vooringenomenheid.

  Er is echter een tweede reden voor de sympathie van de Legertop voor de Amerikaanse militaire gemeenschap, namelijk de systematische beïnvloeding van bevriende militaire autoriteiten door het Pentagon. Tijdens mijn periode als defensieattaché had ik daarover een lang gesprek met mijn Amerikaanse collega, die vertelde dat het één van de taken is van een VS-defensieattaché om in de bevriende landen de ‘toekomstige generaals' te detecteren en om deze aan te bevelen voor diverse samenwerkingsmogelijkheden (uitwisselingen, cursussen in de VS, …). Dat het ook gebeurde in België, kon ik zelf vaststellen toen ik het bezoek kreeg van de ‘US Army Attaché' met de vraag of ik XXX kende en of hij kans maakte op promotie. Het volstaat trouwens om de lijst te overlopen van de hoger officieren en generaals om daar een zicht op te hebben. Vooral de Luchtmacht interesseerde de Amerikanen om evidente redenen. En het aantal Luchtmachtofficieren die in Amerika een interessante cursus volgden, soms met familie, zullen mij niet tegenspreken als ik zeg dat ze genoten hebben van de Amerikaanse gastvrijheid. En dan zijn er nog de ‘cowboyverhalen' van Belgische en Nederlandse piloten die een of andere stunt uithaalden in de VS, zoals rakelings over de Grand Canyon of een ander natuurpark scheuren, zonder dat daar moeilijk werd over gedaan …

  Een heel ander verhaal zal je horen van officieren die in Frankrijk een cursus volgden en behandeld werden met de spreekwoordelijke Franse arrogantie en soms als ‘petit belge' in de categorie deelnemers van de ‘oude kolonies' geplaatst werden. En met Emmanuel Macron als president lijkt niet direct beterschap in zicht.

  Wat niet in de RfGP staat

  Alles wat wij te weten kwamen wist de Luchtmachtstaf al veel vroeger. Daarom is het ook opmerkelijk dat sommige belangrijke elementen ontbreken en die toevallig in het voordeel spelen van de F-35A van Lockheed Martin.
   
  1. De belangrijkste politieke bedenking is dat zelfs de politieke ambities geschreven werden door militairen en dermate ‘vaag' zijn dat het voor de Luchtmacht eenvoudig was om daarop in te spelen. In het RfGP staat volgende politieke ambitie: “In this internationally (UN, NATO and EU) oriented security strategy, Belgium is prepared to accept a fair share of the security burden (burden sharing) and of the operational risk (risk sharing).”
  Op militair niveau wordt dat vertaald als: “The Strategic Vision paper for the Belgian armed forces includes, amongst other capabilities, a requirement for an air combat capability which can be rapidly deployed and which can execute operations in a complex hostile environment at an acceptable risk.”
  Géén woord over wat bedoeld wordt met ‘fair share'. Géén woord over de betekenis van ‘a complex hostile environment' en dus ook niet of daarmee een agressieve openingsaanval diep in vijandelijk gebied bedoeld wordt. Een ding is wel duidelijk: als Duitsland en Frankrijk dat niet kunnen, hoeven we ons niet te schamen.
   
  2. De belangrijkste politieke beperking van de F-35A is ongetwijfeld het feit dat zowel de software voor het vliegen als voor de uitvoering van opdrachten eigendom blijft van de VS (Lockheed Martin en USAF). Dergelijke beperking zou moeten aanleiding geven tot zwaar penaliseren, vermits het de Belgische Lichtmacht (en de andere EU-landen die reeds kozen voor de F-35A) gijzelt, én de facto ook een deel van de militaire capaciteit van Europa onder Amerikaanse curatele stelt. Of las u ergens dat de verkoper verplicht is de broncode bekend te maken?
   
  3. Een derde ontbrekend element is een lijst van gevaarlijke materialen die gebruikt worden bij de coating van de vliegtuigromp die na onvermijdelijke beschadigingen telkens opnieuw moeten behandeld worden. Over de nanopartikels van deze coating schreef onze specialist het volgende: “Die zijn in elk geval bedenkelijk. Maar hoe groot het gevaar daarvan precies is kunnen we enkel door grondig onderzoek te weten komen, en dat is tot hiertoe niet gebeurd. Nanopartikels zijn in elk geval moeilijk met een stofmasker tegen te houden.”

  In Nederland werd in het Request for Information (RFI) van 2 juni 1999 het volgende geschreven: “5.12.1.Appendix D contains a list of hazardous materials prohibited under Dutch law or which have a very low emission value into the environment (Appendix D-section 1). Preferably none of the mentioned materials are to be used in the production process and the in-use phase of the weapon system. The use of the mentioned materials require all kinds of protection measurements and regulations, therefore priority is given to the use of alternative (substitute) materials. It is expected that the list of prohibited hazardous materials will be expanded in the future."
  Om een onverklaarbare reden werd deze lijst niet hernomen in latere publicaties.
   
  4. In een recent artikel (5 maart) over de problematiek van de romppanelen gaf Babione (vice-president LM) volgende uitleg: “Speaking to reporters at Lockheed's media day on Monday, Jeff Babione acknowledged that low observability, or LO, capabilities in particular are posing a challenge to the company. In part, that's because they are so unique and because production is ramping up quickly.(…) In order to reduce the F-35's signature, the panels making up its airframe must be precisely aligned. As each panel goes through the production process — build, then installation, then joining to other panels — small deviations can make it very difficult to meet standards, even for an experienced mechanic. “It's not a human problem; that's just the result of our ability. We're approaching the limits of our ability to build some of these things from precise-enough technology,” Babione said. (…)“On the other hand, we inadvertently scratch the coating system, and we have to repaint it. Or when the mechanics spray the airplane [with LO coating], not all of it is robotically sprayed. There's some overspray, and they have to go clean that,” he said.

  Waarde lezers, beseft u de omvang van deze bekentenis voor het bepalen van (1) de Life Cycle Cost, (2) de onderhoudslast, en (3) de beschikbaarheid van de F-35A? Las u daarover iets in de RfGP? Zal dat meegenomen worden in de beslissing die defensie binnen enkele maanden wil nemen, lang voor er een oplossing is voor dit probleem, en de impact op de globale kostprijs gekend is?
   
  Wordt vervolgd.
   
   
   
               Pjotr's Defensieteam
 • Een "optimistische" bespreking van F-35 A/B/C

  F-35C

  Why The F-35 Is The Right Aircraft To Defeat ISIS

 • Een pak op Amerikaanse maat gesneden (1)

  copy and paste F 35 BAFWerd het aanbestedingsdossier op maat geschreven van het Amerikaanse vliegtuig F-35A van Lockheed Martin zoals Boeing beweerde toen het zich terugtrok uit de competitie?
  Was de Gripen E van Saab niet meer dan een ‘schijn'-kandidaat die doelbewust tot opgave werd gedwongen?
  Wie het Request for Governmental Proposal (RfGP) aandachtig las zal in elk geval ernstige bedenkingen hebben.

 • F-35 Goed nieuws (show)

  F 35 Helmet Mounted Display SystemGelet op de zeer positieve getuigenissen voor de ‘US House of Representatives’ overweeg ik over te stappen naar het pro-F35 kamp. Er zijn nog wat kleine puntjes, maar dat is normaal volgens luchtmacht generaal Christopher Bogdan (JPO).

   

   

   

 • F-35 stealth? En dan? Nog Problemen Genoeg

  F 35 take offDespite Decades of Stealth, Sticking Points Bedevil F-35 Jet

  Hoe "Work in Progress" een bodemloze put wordt

 • F-35 vliegt niet autonoom, België dan ook niet

  F-35 National Interst

  America's F-35 vs. Russia or China's Best Fighters: Who Wins?

  Een pijnlijke vaststelling dat de F-35 niet alleen kan opereren, maar steun nodig heeft in een veel groter raamwerk. Dit kan België zich niet permitteren en mocht België  voor de F-35 kiezen dan is ze met handen en voeten gebonden aan de goodwill van de VSA.

 • F-35: Problemen met Motor en Brandstoftanks

  F 35 take off

  De bedoeling van deze opmerkingen is te verklaren waarom wij nog altijd bezorgd zijn omwille van problemen rond de motor en de brandstoftanks die aan de oppervlakte kwamen door enkele incidenten in 2015 en 2016. We zijn er niet van overtuigd dat definitieve oplossingen daarvoor gevonden zijn.

   

 • F35 tijdelijk onzichtbaar, permanent beperkt

  maxresdefaultGerard De Beuckelaer analyseert de stealth-capaciteit van de F35 en  antwoordt op de marketing van Lockheed Martin. Dit artikel bespreekt de militaire en politieke betekenis van zijn wetenschappelijke analyse.

 • F35, een nieuwe generatie gevechtsvliegtuigen

  01 02 three F35De gedoodverfde kandidaat als opvolger voor de F16 is de Joint Strike Fighter (JSF) of F35 van Lockheed Martin. Een exclusief gesprek met Yung A. Le, Director Development – Northern Europe, over de kostprijs en nog veel meer.

 • F35: Hoorzitting in Amerikaanse senaat

  LIEUTENANT GENERAL CHRISTOPHER C. BOGDAN USAFHet slechte nieuws dat generaal Christopher Bogdan, verantwoordelijk voor het programma JSF/F35, had voor de Amerikaanse senatoren, staat in schril contrast met de marketingpublicaties van vliegtuigbouwer Lockheed Martin.

 • Geen duur speelgoed, maar wel een slim netwerk


  NCW IndiaVandaag de dag is alles met alles via netwerken verbonden: Cloud, Internet of Things en nog meer van die hype termen. De militaire wereld kent Network Centric Warfare. We bekijken wat dit voor België kan betekenen en of dit spek voor de bek van de favoriet F-35 van de luchtcomponent is.

   

 • Geen duur speelgoed, wel een slim netwerk


  NCW IndiaVandaag de dag is alles met alles via netwerken verbonden: Cloud, Internet of Things en nog meer van die hype termen. De militaire wereld kent Network Centric Warfare. We bekijken wat dit voor België kan betekenen en of dit spek voor de bek van de favoriet F-35 van de luchtcomponent is.

   

 • Hoe misleid je vertegenwoordigers van het volk

  Fog-35Er waren verschillende getuigenissen van militairen waar we ons vragen bij stelden. Een generaal die beweert dat niemand ooit de toelating zal geven om de 8.000 vlieguren te overschrijden, terwijl enkel de technici die instaan voor het onderhoud en het beheer van onze vloot daarover met kennis van zaken kunnen oordelen, doet met deze uitspraak aan politiek.

 • Hypothetische impact van export F-22 in Azië/Australië

  F 22 thediplomat 2015 05 08 00 16 25 386x257Imagine: F-22 Raptors For Export.
  So, who wants the F-22 Raptor?

 • In Memoriam Kolonel vlieger Willem Hageman

  Willem Hageman Kol vlieger irGewezen kolonel piloot Willem Hageman was lid van het Dwarsliggers Defensieteam. Een katholieke boerenzoon uit de Achterhoek, die we voortaan koesteren in ons collectief geheugen.

 • Kort en Bondig (14)

  F35 gedrochtDrie onderwerpen één veiligheidsthema: Moeilijkheden met de F-35: een genetische afwijking - België moet méér zeevaartnatie worden - Klimaatmigratie.

 • Nieuwsbrief Defensie 19 september 2016

  Een Nederlandse gewezen F-16 piloot, trouwe lezer van onze ‘Nieuwsbrief Defensie’, was volgens zijn eigen zeggen in het begin geen voorstander van de F-35 van Lockheed Martin (LM), maar al snel was hij wel gewonnen voor dit project. Dat is zowat de tegengestelde evolutie die ik zelf meemaakte: onder de indruk van de eerste presentatie door LM, maar steeds sceptischer naarmate meer controleerbare gegevens bekend werden: dat de beloften op zich lieten wachten en op basis van wetenschappelijk onderbouwde argumenten er grote vragen blijven bestaan over het militair nut van een concept dat volledig ondergeschikt werd gemaakt aan een ‘stealth’ capaciteit en daarenboven diende te voldoen aan de vereisten van drie onderdelen, USAF, Marines en NAVY. Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief – waar onze Nederlandse gewezen F-16 piloot het niet mee eens was - stuurde hij volgende bedenkingen:

  Over de financieringsproblemen (nvdr LM diende zelf één miljard voor te schieten anders zou de productie stilvallen)

  HIJ: De quoi s’agit-il, zou Foch vragen. Het Pentagon komt ‘funding’ tekort om het programma tot een goede einde te brengen. Daarom heeft de verantwoordelijke staatssecretaris besloten een zwaar middel in te zetten, namelijk het rapport van een deskundige en dat wereldkundig te maken. Het gaat om $1 miljard dat LM uit eigen middelen op tafel moet leggen, dit zou het gat in de funding goeddeels dichten.

  Dwarsliggers antwoord: Dat het Pentagon ‘funding’ te kort komt is een wel erg eenzijdige uitleg. Beter ware te verwijzen naar de overschrijdingen van het programma budget door LM, waardoor niet alleen het Pentagon maar alle landen – ook Nederland - minder vliegtuigen bestelden dan aanvankelijk gepland (op basis van de voorgespiegelde prijzen). Overigens, we vragen niet liever dan dat de kopers, bij voorbeeld Nederland, open kaart zouden spelen over de werkelijke prijzen en bij voorbeeld ook over wie de bijkomende kosten zal betalen voor alle noodzakelijke aanpassingen aan de reeds gebouwde vliegtuigen.

  Over het rapport van Dr Gilmore, de onafhankelijke verantwoordelijke voor het testprogramma van de JSF/F-35.

  HIJ: Het laatste nummer (29/8-1/9) van Aviation Week schept een heel wat genuanceerder beeld rond het rapport van Gilmore. Neem bijv de problemen met het 25mm gun. (nvdr dat is het kanon voor de uitvoering van de opdracht ‘Close Air Support – CAS’). Er is geconstateerd in de testen dat bij bepaalde snelheden het openen van het deurtje naar het gun een lichte mate van yaw optreedt waardoor het vliegtuig een beetje van de oorspronkelijke koers afwijkt. Je zou bij het vuren dus een beetje meer spreiding kunnen veroorzaken dan de bedoeling is. In een oorlogssituatie maakt dat niet zoveel uit, vaak is spreiding van het vuur juist wat je wilt, maar het testprogramma denkt daar formeler over.

  Dwarsliggers antwoord: Gilmore is alumnus van het MIT (Massasuchetts Institute of Technology -dé topuniversiteit op gebied van exacte wetenschappen) en weet dus drommels goed wat er gaande is: FUBAR. Vooral dat probleem met het kanonpoortje moet zeer doen aan (Gilmore) zijn ogen: een kind dat het woord ‘aerodynamica’ nog nooit gehoord heeft had het kunnen zien komen. Daar komt nog iets bovenop waar blijkbaar nog geen mens aan gedacht heeft. Zelfs op het filmpje waar het kanon op de grond wordt afgevuurd (dus zonder zelfs te vliegen) zie je het poortje ‘flapperen’. Ik wil wel eens zien wat het ding doet als ze het bij grote snelheid openen, en vooral ook sluiten. Ik denk dat ze daar om een ‘fatigue’ breuk vragen. Daarbij is dat allemaal volledig onnodig: ze hadden gemakkelijk een constructie kunnen maken die naar binnen zakt en dan wegschuift. Ook dat zou nog invloed op de ‘drag’ hebben, maar een grootteorde minder.

  Vliegtuigconstructeurs hebben grote ervaring met dergelijke mechanismen. Ze weten dat je nooit tenzij in grote nood, de symmetrie in een design opgeeft. Bij een eenmotorig toestel doe je dat sowieso altijd al, maar daar is niets aan te veranderen. Dit blijkbaar misachten van zowel theorie als ervaring is een eminent voorbeeld van ‘modern management’. Die constructeurs zijn vast geen idioten. Er zullen nogal wat competente intelligente mensen tussen zitten. Maar het is blijkbaar mogelijk die zo te organiseren dat ze collectief zwaar in de fout gaan.

  Is dergelijke fout, die door LM en de sympathisanten geminimaliseerd wordt, niet verbijsterend, wetend dat het gaat om het duurste wapensysteem ooit?

  HIJ: Dan de CAS-affaire en de vergelijking met de A-10. Ooit was ik forward air controller en heb ik als zodanig bijna alle types van de jaren '70 en '80 op het doel gepraat. De A-10 was toen al veel te langzaam om tegen de luchtafweer kans te maken. Het is een kanon vermomd als vliegtuig (met een groot incasseringsvermogen) en schiet zelfs tanks aan flarden, maar het ontwerp dateert uit de Vietnam-periode en het is dus niet verwonderlijk waarom dit vliegtuig het geweldig doet in counter-insurgencies. In een symmetrisch conflict met aan beide zijden een sterke luchtafweer moest je om je doelen uit te schakelen eerst de SAMs treffen. Met de F-35 is dat niet meer nodig, je kunt alle doelen tegelijk aanpakken, zo hebben oefeningen aangetoond. Weet overigens dat CAS (eigenlijk bedoelt men offensive air support = CAS, BAI en TAR) minder belangrijk is dan armed reconnaissance en dat kan de F-35 uitstekend. Andere rollen zijn interdictie, strike, anti-air warfare en assault support escort, rollen waarover ik evenmin kritische geluiden verneem.

  Dwarsliggers antwoord: Hier probeert onze correspondent het eigenlijke probleem met het kanon te verdrinken in voor leken onbegrijpelijk militair jargon en foute aannames. Wat schreven we: dat het kanon te weinig munitie heeft voor CAS en het kaliber te klein is. Daar gaat het over.

  Dat de F-35 beter geschikt zou zijn omdat hij zowel de SAM’s kan uitschakelen en vervolgens andere doelen kan aanpakken is slechts gedeeltelijk juist. Het kan, maar dan zeer beperkt, want om de SAM’s aan te vallen moet de F-35 stealth zijn, waardoor men enkel de intern meegevoerde wapens kan inzetten en dat is zoals we weten héél beperkt, momenteel zelfs totaal irrelevant voor dergelijke opdracht. Waar we het dus over eens zijn is dat de F-35 als deuropener heel geschikt is om eerst de luchtverdediging uit te schakelen, ten minste zo lang er nog geen tegenmaatregelen bestaan die de stealth capaciteit omzeilen.

  CAS is echter een opdracht ten voordele van de gevechtseenheden die pas nodig is wanneer ze in de aanval gaan en dan is een lokaal luchtoverwicht in de praktijk een absolute voorwaarde. Zoals we al schreven is de F-35 ook veel te duur voor de CAS zoals die nodig was tijdens alle recente conflicten sinds Vietnam! En, tot spijt van wie het benijdt, maar de A10 Warthog doet het ook vandaag nog zeer goed in de actuele conflicten.

  In een symmetrisch conflict tegen goed uitgeruste tegenstanders zoals China en Rusland, hebben we géén enkele ervaring sinds WO II. Het lijkt gevaarlijk om daarop vooruit te lopen maar we kunnen alvast ernstig rekening houden met de militair-technologische ontwikkelingen in beide landen. En dan hebben we het vooral over de nieuwste ontwikkelingen inzake opsporingsradars (o.a. VHF en ROFAR).

  HIJ: De eerste squadrons zijn operationeel verklaard, de RAF heeft de eerste drie toestellen in gebruik genomen, Israël heeft zijn bestelling van 50 stuks naar 75 verhoogd en wil daarna naar 100. Een aanzienlijk deel van de landen met luchtmachten die ertoe doen, hebben de F-35 besteld of hebben het toestel bovenaan op hun lijst staan. Kortom, het gaat best goed met het project.

  Dwarsliggers antwoord: Het is pertinent fout om te schrijven dat de eerste squadrons operationeel verklaard werden. De “IOC – Initial Operational Capability” verklaring is een beperkte operationele capaciteit die, zoals we reeds schreven, zelfs door bronnen binnen defensie (hoofdtester Dr Gilmore), nauwelijks ernstig genomen wordt.

  Dat Israël zijn bestelling verhoogde is niet noodzakelijk een bewijs dat het project ‘best goed gaat’ zoals onze Nederlandse gewezen F-16 piloot schrijft. Immers, Israël moet niet betalen voor de F-35. De verklaring is te lezen op deredactie.be : “Israël krijgt tussen 2018 en 2028 voor 38 miljard dollar (33,8 miljard euro) aan militaire hulp van de Verenigde Staten. Dat is een recordbedrag. Het vorige akkoord, dat afloopt in 2018, bedroeg 30 miljard dollar (26,7 miljard euro) over 10 jaar.”En het artikel besluit met: “Aan het hulppakket van 38 miljard zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo mag Israël niet langer een deel van het budget besteden aan eigen wapentuig. Alles moet van Amerikaanse bedrijven komen. Ook brandstof (dat tot 13 procent van het totaalbedrag uitmaakte) wordt niet langer gedekt door het akkoord.”

  Met deze schenking van de VS wordt Israël dus verplicht om de wapens te kopen die de Amerikanen willen slijten en wellicht was het vorige bedrag niet hoog genoeg om de bijkomende (opgedrongen?) afname F-35 te kunnen betalen. Dat is pure staatssubsidiëring van het militair-industrieel complex waaronder Lockheed Martin. Het bewijst alleen maar de macht van de Amerikaans militair-industriële lobby.

  HIJ: Natuurlijk zijn er nog problemen. Ik las in Aviation Week dat de helm op sommige plaatsen niet helemaal de gewenste kleur geeft, maar overigens goed functioneert. Als het om zulke problemen gaat, dan valt het nogal mee. Het probleem in Nederland is dat we er niet genoeg van hebben. Je moet eigenlijk minimaal 50 kopen om een zeker aantal uit te kunnen zenden.

  Dwarsliggers antwoord: De problemen met de helm zijn slechts een klein deel van de problemen met de ontwikkeling van de sensor fusion capaciteit, waar wij naar verwezen. Wij durven luidop de vraag stellen of een helm wel zo veel voordelen biedt ten opzichte van andere manieren om de piloot te voorzien van alle informatie. Volgens wat wij weten zijn er nog géén concrete resultaten over de verwerking door de piloot van alle informatie die gelijktijdig van alle sensoren zou komen. Het is daarom voorbarig om dit probleem te minimaliseren. Overigens hoort hierbij de opmerking dat sensor fusion géén eigenschap is van één vliegtuig. Alle moderne gevechtsvliegtuigen hebben dergelijke systemen reeds beschikbaar of in ontwikkeling.

   

  Bijkomend dwarsliggers commentaar

  Over de gemelde problemen waar onze Nederlandse correspondent niet over sprak (maar hopelijk wel in de nabije toekomst) willen we er één uitlichten: de problemen met de motor. Om aan te tonen hoe omgegaan wordt met de (op zijn minst misleidende) communicatie hierover.

  Even teruggaan in de tijd: Toen in juni 2014 een motor in brand vloog kwam er in verschillende publicaties volgende reactie: JSF-ongeluk VS kwam niet door productiefout': “De JSF die in juni in brand vloog nadat de motor kapot was gegaan, ging niet stuk door een structurele productiefout. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie zondag bekendgemaakt.” Verder in de tekst lezen we: “Onderzoek heeft aangetoond dat de schoepen van de Pratt & Whitney-motor van het pechvliegtuig stukgingen door buitensporige wrijving.Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie had het vliegtuig al twee keer eerder problemen met de schoepen, maar het is geen fout waar alle toestellen last van hebben.” In dit bericht houdt men wel een slag om de arm: “Het onderzoek is overigens nog niet helemaal afgerond, dus andere problemen zouden nog kunnen komen bovendrijven.”

  Laten we even aanvaarden dat dit probleem slechts één vliegtuig betreft en niet alle motoren, zoals het Pentagon zegt. Waarom werden dan modificaties uitgevoerd aan de lagers? Waarom wordt tot op de dag van vandaag, meer dan twee jaar later, toegegeven dat het probleem nog niet opgelost is, maar men wel ‘confident’ is dat het zal opgelost worden. Waarom wordt niets gezegd over de oorzaak van die ‘buitensporige wrijving’? Zo lang LM/Pratt & Whitney of een andere autoriteit géén informatie vrijgeven over de werkelijke oorzaak van deze brand blijven wij, tot bewijs van het tegendeel, bij ons onderzoek: dat het probleem met deze motor te wijten is aan de onderschatte Coriolis krachten, en dat het wél om een structureel probleem gaat dat daarenboven niet eenvoudig op te lossen is. Een zoektocht van meer dan twee jaar geeft ons alvast géén ongelijk.

  Over de motor problemen kregen wij – direct of indirect – ook vanuit diverse Belgische militaire bronnen telkens een sussend antwoord: Dat de VS ‘very confident’ zijn dat alle problemen tegen 2017 (!) zullen opgelost zijn. Welnu dat kunnen ze niet weten en dat geloven wij dus ook niet.

  Ze kunnen dat niet weten omdat pas ten vroegste in 2018 het eindstadium voorzien is en dan nog alle testen (waaronder de impact van versnellingen tot 9g) zullen kunnen geëvalueerd worden.

  Opnieuw problemen

  Wij geloven dat niet omdat het programma al een zeer grote vertraging opliep en daar duidelijk nog geen einde aan gekomen is. En net nu staan er volgens Bloomberg (16/09) opnieuw een aantal F-35 aan de grond wegens een technisch defect aan het koelsysteem van de wapens en computers. Naast 42 vliegtuigen die in productie zijn, gaat het om in totaal 15 reeds geleverde vliegtuigen, waaronder twee van Noorwegen. De herstelling zou volgens een woordvoerder wel veel tijd in beslag kunnen nemen, want de romp en de vleugels zullen moeten open gemaakt worden om aan de brandstoftanks te kunnen en de kapotte componenten te vervangen of te herstellen. Dat zou een zeer ingrijpend (‘very intrusive’) werk worden dat veel tijd zal vragen (extensive downtime). Verontrustend is dat het 'euvel' slechts per toeval ontdekt werd: “The issue was discovered during depot modification” of an Air Force jet.”

  De noodzaak om voor het koelingssysteem van de boordcomponenten te werken via de brandstoftanks is het gevolg van de keuze voor een stealth capaciteit. Wij vrezen dat dit probleem veel ernstiger is dan de Amerikaanse Luchtmacht momenteel wil toegeven. We nemen wel aan dat de Belgische Defensieminister en de commissieleden Defensie hierover reeds geïnformeerd werden door hun Luchtmacht specialisten of raadgevers, maar wij zullen alvast ook een eigen onderzoek uitvoeren en de resultaten publiceren.

   

  Tenslotte

  Wij geloven de vertrouwenwekkende berichten van JPO, Lockheed Martin en de betrokken Amerikaanse defensiediensten veel minder dan de vaststellingen door Gilmore die een onbetwiste integere autoriteit is. Zijn verregaande kritiek moet derhalve zeer ernstig genomen worden en niet genuanceerd of geminimaliseerd. Hoewel slechts een indruk, vermoeden we dat LM de oplopende vertragingen wil compenseren door minder controles uit te voeren dan aangewezen is. …

  Over Lockheed Martin

  Waar wij geen rekening mee houden bij ons onderzoek, maar politiek ongetwijfeld zeer gevoelig ligt, is de reputatie van vliegtuigconstructeur Lockheed Martin. De F-16, hét succesvliegtuig, dat onlangs nog in België door de Luchtmacht samen met LM werd in de bloemetjes werd gezet, is géén product van LM maar van General Dynamics. En de record track van wapenhandelaar LM als 'foefelaar' werd onder meer te boek gesteld door de Nederlandse historicus Gerard Aalders: Het Lockheed schandaal.

  Het defensie team,

  Kolonel SBH Pierre Therie,

  Gewezen defensieattaché

 • Nieuwsbrief Defensie 31 juli 2016

   

  Beste lezers,

  POGO, Project on Government Oversight, is een Amerikaanse organisatie (waakhond) die met een kritische bril het regeringswerk opvolgt en rapporten schrijft met verwijzing naar controleerbare informatie. Wij denken daarom dat onderstaand bericht lezenswaardig is voor al wie belangstelling heeft voor de keuze van de opvolger van de Belgische F16 vliegtuigen.

  Misschien zal u zich, net als wij, bij het bekijken van de tabel afvragen waarom de prestaties van de reeds bestaande exemplaren zo ver onder de 'beloofde' waarden liggen van de vliegtuigen die nog niet gebouwd zijn; versies 2B en 3C.

  Wij hebben méér dan sterke vermoedens waarom de reeds geproduceerde exemplaren nog altijd beperkt zijn tot versnellingen tussen  4,5 en 5,5 g. En dat de maximum snelheid beperkt is tot nauwelijks iets meer dan de helft van de vooropgestelde 1,6 Mach. We zijn dan ook zeer benieuwd hoe ze deze problemen zullen oplossen. Eenvoudig zal het in elk geval niet zijn en dus hangen er nog altijd heel donkere wolken boven de verdere ontwikkeling van de JSF/F35. Naast, niet te vergeten, de vragen omtrent de (ICT) sensor fusion en de dominantie binnen afzienbare tijd van stealth versus nieuwe radarsystemen.

  Voor de dwarsliggers,
  Pierre ‘Pjotr’ Therie

   

  Why Lockheed CEO’s F-35 Remarks Ring Hollow

  By: Dan Grazier | July 25, 2016

   
  Lockheed Martin CEO and F-35
  Marillyn Hewson, CEO of Lockheed Martin (right)

  Marillyn Hewson, chairwoman, president and CEO of Lockheed Martin, expressed a great deal of optimism about the F-35 during a recent interview with AviationWeek. By itself, there is nothing surprising in this. One would expect the CEO to put a positive spin on the largest single program for the company. After all, the F-35 makes up 20 percent of Lockheed Martin’s consolidated net sales according to the company’s 2015 annual report.

  What was quite curious, and perhaps very revealing, about her remarks was the key metric by which she chose to express her optimism. When asked to provide an update on the F-35 program, Hewson responded, “the Marine Corps declared their IOC [initial operational capability] last year; they are combat ready. The U.S. Air Force will declare this year, followed by the Navy in 2018.”

  The casual observer will be forgiven for not catching the subtle reveal in her statement. Notice she said the Air Force will declare IOC this year, followed by the Navy two years later.

  Declaring a system ready for combat, or IOC, is hardly a simple matter of putting a date on a calendar. A new weapon system has to achieve the minimum performance criteria. In the case of the Air Force’s F-35A, IOC will occur when “the first operational squadron is equipped with 12-24 aircraft, and Airmen are trained, manned, and equipped to conduct basic Close Air Support (CAS), Interdiction, and limited Suppression and Destruction of Enemy Air Defense (SEAD/DEAD) operations in a contested environment.”

  POGO has reported extensively on why the impending Air Force IOC declaration will be nothing more than a public relations stunt. The top Pentagon weapons tester reported earlier this year that the version the Marine Corps used for its F-35 IOC declaration would have to “avoid threat engagement” and require rescuing from other aircraft should it encounter an enemy plane. Since the Air Force’s version only has a new computer and no new capabilities, the situation will be much the same.

  Should the Air Force make the anticipated IOC announcement in the next few weeks as expected, “initial” will certainly be the operative word with regard to the plane’s combat utility. The planes to be used for such purposes will operate with the 3i software version. The planes with this configuration are capable of carrying a very limited weapons load both in terms of type and quantity. It can carry only two air to air missiles and a few bombs which it will only be capable of employing in a limited “employment envelope.”
   

  Joint Strike Fighter Chart released by the F-35 Joint Program Office

  The F-35 program has done little to prove its worth to the American people, who are stuck paying the bill for this, the most expensive acquisitions program in history. For the CEO of Lockheed Martin to treat this very important milestone in the program as little more than a formality—or worse, a foregone conclusion—is shameful.

  Photo of Dan Grazier

  By: Dan Grazier, Jack Shanahan Fellow

  Dan Grazier is the Jack Shanahan Fellow at the Project On Government Oversight

   

   

 • Opinie vrt: Keuze voor F-35 kan uitdraaien op een ramp

  F 35 vrt IR F 35Ook deze week staat de vervanging van de F-16 op de agenda van het parlement. De discussie ontaardt zo stilaan tot een vaudevillestuk. Dat mag dan onderhoudend zijn, maar voor een dergelijk belangrijk dossier is het een ramp. Het gaat hier niet enkel om vele miljarden die de belastingbetaler zal moeten ophoesten.

 • Pleidooi voor een realistische defensie

  PT f16 savasan sahin1In De Standaard (16 dec. 2013) pleit Jonathan Holslag (VUB) voor een volwaardige Belgische defensie met gevechtsvliegtuigen én fregatten. Over de factuur, geen woord.

 • Russische Sunflower kan F-35 detecteren

  OTH B.big

  De Russische radar Sunflower (Podsolnukh) kan tot 500 km ver "zien", dus over de horizon. Autonoom kan het 300 vaar- en 100 vliegtuigen opvolgen. En slecht nieuws voor de aanhangers van de 5de generatie stealth vliegtuigen, die kunnen evenzeer gedetecteerd worden.

 • Some remarks about the problems with engine and fuel tanks in the F-35

  F 35 National InterstThe purpose of these remarks is to explain why we are still concerned with issues that emerged around engine and fuel system at the occasion of some incidents during 2015 and 2016. We are not convinced that final closure has been achieved. Our objective was not to write a scientific paper, but to approach the issues in a way understandable for a somewhat scientifically interested non-expert, without becoming too superficial.

 • Stealth en de F35

  412th Test Wing F 35 Lightning IIVoor het dossier over de vervanging van de F16, vroegen wij ons af of de stealth-capaciteit van de opvolger wel zo belangrijk is als de constructeur Lockheed Martin beweert. Vooral omdat deze capaciteit ook nadelen heeft.

 • Tactische data link voor USAF gevechtsvliegtuigen

  Air Force eyeF22s next-generation tactical data links gateway for jet fighter communications

 • The best and final offer

  no BAF16 lobbyist smallNu op 14 februari het finaal aanbod van de kandidaten moet binnen zijn hebben de media het dossier ‘Vervanging F-16 gevechtsvliegtuigen’ opgepikt. Opvallend dat geen enkele journalist het waagt om concrete kritische bedenkingen te formuleren. Dat laten ze over aan onafhankelijke dwarsliggers en ideologisch geïnspireerde columnisten.

 • Vergelijking F-35A en SU-35

  F35A SU35Een video die de vergelijking maakt tussen de F-35A en de SU-35. Aan de kijker om conclusies te trekken.

   

 • Vernietigend rapport over de F-35

  f 35b takeoff 575

  The F-35: Still Failing to Impress

  De Director of Operational Test and Evaluation (DOT&E) gaf een stand van zaken over de ontwikkeling van de F-35. Het ziet er niet goed uit voor the boys and their toys.

 • Vervanging F-16 Een pak op Amerikaanse maat geschreven (3)

  Speed limitHet debat over de verlenging van de levensduur van de F-16 heeft lang genoeg geduurd. Vooral in de Kamer van ‘Partijvertegenwoordigers’ werd met scherp geschoten en elke kleine mogelijkheid om de waarheid geweld aan te doen werd uitvergroot om over het grote probleem niet te moeten spreken.

 • Vervanging F-16: Een pak op Amerikaanse maat geschreven (2)

  balanceHet lastenboek (RfGP): Afgezwakte eisen omwille van F-35 zijn levensbedreigend voor onze piloten

 • vrtNWS: Dit zijn de 10 opinies die u het afgelopen jaar massaal hebt gelezen

  F 35 vrt IR F 35Waaronder Pjotrs Defensieteam bijdrage op nummer drie staat van de meest gelezen opiniemakers voor 2018: 4 redenen waarom de F-35 een foute keuze is en 5 redenen waarom de regering dat vliegtuig toch wil.

  vrtNWS

   

 • Wapengigant ondermijnt moreel leiderschap USA

  north korea bomb cheney smallIn de afsluiter van 2017 schreven we dat de USA niet zozeer aan (militaire) macht inboette, maar wel aan economische draagkracht en dat haar moreel gezag een flinke deuk kreeg door ondoordachte militaire interventies die allemaal eindigden in chaos.

 • Wie beslist welk vliegtuig België kiest?

  F 35 Money 4 copy

  Dossier vervanging F-16: De vervanging van de F-16 is een complex dossier maar toch boeiend voor een ruimer publiek. Terwijl het evident is dat de regering beslist over de al of niet vervanging van de F-16, en de defensieminister herhaaldelijk verklaarde nog geen keuze gemaakt te hebben, is de vraag wie beslist over welk vliegtuig aangekocht wordt helemaal niet evident: de generaal, de wapenlobby of toch de minister? Een poging tot verduidelijking.